Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Anette Pedersen opvokset i Dybe men har boet i Skalstrup siden 1991. Hun arbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune som personlig hjælper for en handicappet borger.
Anettes mand arbejder i et større vestjysk entreprenørfirma, som har opgaver rundt om – fortrinsvis i det vestjyske, men ind imellem også længere væk.
Fritiden bruges flittigt på hus og have på deres nedlagte landejendom. Men der bliver i høj grad også tid til at gøre sig gældende i de lokale foreningsaktiviteter i Nees-Skalstrup.
Deres børn er godt på vej igennem skolesystemet og ud for at stå på egne ben.

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Nees-Skalstrup-området?
Naturen, fjord og skov, lyset, fred og ro. Aktive foreninger.
Vi har det så godt her herude med naturen, lyset og mulighederne for fællesskab, hvis man ønsker det. Der er fred og ro og luft nok til os allesammen.
Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Rolige og landlige omgivelser. Naturen. Hele familien har været engageret i aktiviteter omkring forsamlingshus og legestuen derhenne.
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Alt hvad der har med naturoplevelser at gøre. Interesser som fiskeri, jagt, surfing, sejlads, gå- løbe- og cykelture i naturskønne omgivelser ad både afmærkede stier og offentlig veje og skovstier, og stier fjorden rundt. Sangkor, foreningsarbejde, japansk have og flere legepladser.
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Foreningsarbejde, det lokale sangkor KoneKoret, Den Japanske Have, forsamlingshusene, jagtforeningen, havnene, sommerhusområdet. Kunstnere, som der er en del af.
Fællesskabet mellem naboer breder sig, og man kommer til at kende hinanden godt gennem arrangementer og fester i Skalstrup Forsamlingshus. Årets største sognearrangement er sommerens traditionelle kræmmermarked, der kræver 5-6 måneders forberedelse i et fællesskab mellem forsamlingshusets bestyrelse og sogneforeningen. Men det giver også et godt bidrag til forsamlingshusets økonomi.
Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Vi kan heldigvis henvise til den fantastiske bog af Karl Pedersen, der handler om områdets historie. Hvert år arrangerer vi også en populær sognecykeltur med besøg ved historiske lokaliteter. Desuden kan vi jo også vise vindkraftens udvikling med de forskellige typer af møller, der kan ses i Nees og Skalstrup, hvor der i 2009 er bygget tre kæmpemøller på betontårne, der er støbt på stedet. Det ser ret imponerende ud. Og så er der jo også alle de ting, som Emanuel Fabricius går og laver med plantninger, shelter og stier ved fjorden. Det skal opleves.

Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Det er helt legalt bare at være sig selv og nyde naturen, og man kan bare deltage i de arrangementer, man selv har lyst til. Det er tydeligt, boligmulighederne herude trækker unge mennesker til – der bliver renoveret og bygget store flotte huse mange steder.
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Der er plads til alle, og alle grupper er repræsenteret. Der er ikke mange huse til salg, og det siger jo noget om, at folk gerne vil bo her. Unge mennesker flytter hertil – den nye generation vælger mulighederne her i Nees-Skalstrup, men man skal kunne klare transportudfordringerne selv, og det indretter folk sig efter.
Er der nogen særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Der er stadig mange selvstændige erhvervsdrivende inden for serviceerhverv, og der kommer nye til – der er startet en put & take sø med det mundrette navn Lock Nees. En virksomhed har etableret sig i den gamle brugs med nethandel og omsætning af japanske møbler i Danmark lige ved siden af Nees bys stolthed – Den Japanske Have. Ud over en stor tømrervirksomhed og et par vognmænd er det ellers landbrugserhvervet, der fylder – med blandt andet økologisk kvægbrug og en del svineproduktion.
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Naturen spiller en helt afgørende rolle, og afstandene til større byer og indkøbsmuligheder er ok.
Noget helt specielt er den blanding af tilflyttere og indfødte, der i høj grad præger kulturen i Nees-Skalstrup – men og Lemvigegnen i det hele taget.

 


Sidst opdateret: 10-11-2010