Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Anna N. Pedersen er uddannet teknisk assistent i 1974 og fik arbejde i Struer Kommunes tekniske forvaltning kort herefter. Hun arbejder sammen med en kollega som koordinator på byggemodningsprojekter og de senere års større anlægsprojekter i Struer.
Hendes mand er gået på pension og passer den lille landbrugsbedrift, hvor han selv er opvokset. Det har i alle årene været basen for dem selv og deres børns opvækst

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Møborg-området?
Den meget afvekslende natur med Møborg Bakkeø, kirken og Baunehøj som centrum, hvorfra der er udsyn over vidtstrakte enge, heder, skove og ådale
Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Det har overordentlig stor betydning, at der er gode dag- og skoletilbud til børn og unge. Dertil kommer de utallige muligheder, vi har i Tangsø Centret, der er baseret på fælles indsats og fælles interesser i de tre sogne herude.
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Næsten alt, hvad der interesserer børn og de fællesskaber, de gerne vil være med i – og for alle naturligvis de rige muligheder, som naturen giver os.
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
For alle aldersgrupper er der idrætsaktiviteterne i Tangsø Centret. Der er forskellige klub- og spejderaktiviteter, og jeg skal selvfølgelig fremhæve det aktive liv i og omkring Møborg Forsamlingshus med vinterfest og revy, sommerfest i august, høstfest i oktober. Desuden er der adventsarrangement og kulturelle møder, der arrangeres af menighedsrådet og sogneforeningen i fællesskab.
Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Jeg kender ikke selv så meget til historien. Men vi er så heldige at have nogle borgere herude, der interesserer meget for lokalhistorien, og sogneforeningen arrangerer en række ture under temaet ”Kend dit sogn”, hvor deltagerne ser og hører fortællinger om ejendomme, aktiviteter og fænomener i fortid og nutid i Møborg Sogn.
Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Folk finder selv ud af, i hvor stor udstrækning de vil engagere sig i det lokale fællesskab, og der ses i hvert fald ikke skævt til dem, der ikke deltager så meget. Men omkring skolen for eksempel, hilser vi da alle sammen på hinanden.
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Her er rigtig godt at bo for alle grupper, når bare man har bil, for offentlig transport har vi jo ikke lige ved døren. Men det er tilsyneladende attraktivt at bo herude for folk, der værdsætter at bo med den flotte natur lige uden for døren og ”indbydende” boligpriser – kan vi vel godt kalde det.
Er der nogen særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Landbrug og dambrug fylder meget i sognet, og der er stadig også både smede- og maskinforretning, maskinstation, snedkeri og murervirksomhed. Så vi har da stadig et alsidigt lokalt erhvervsliv.
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Vi har fordelen af at have ikke mindre end fire købstæder inden for rækkevidde, og det giver rigtig gode indkøbsmuligheder og flere uddannelses- og kulturinstitutioner at vælge imellem. Selvom transporten kan være en udfordring i nogen situationer, så må vi modsat sige, at kommunen har en overskuelig størrelse og beslutningerne træffes forholdsvis tæt på borgerne.
Og så er Lemvig by jo i sig selv en perle.
 

 


Sidst opdateret: 12-12-2012