Gå til navigation | Gå til Sideindhold

 

Henning Bajlum er uddannet landmand og drev i mange år gården Vintersgård i Fabjerg. Nu er han forhenværende og er flyttet i parcelhus inde i Fabjerg. Et stærkt engagement i de lokale forhold i byen og sognet tager nu meget af hans tid ikke mindst aktiv deltagelse i arbejdet med at starte og klargøre den nye Udefriskole i Fabjerg. Henning er gift med Ruth, og de har voksne børn, der bor i lokalområdet.

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig Fabjerg?
Nærhed, fællesskab, opbakning. En stor fælles indsats for at få en pæn by – senest med en allé af poppeltræer. At vi fik startet Udefriskolen og børnehave med SFO og alle aktiviteterne der. Gymnastiksalen er nu blevet det lokale festlokale, der bruges af hele sognet – også til familiefeste. Brugsforeningen, der nu er en købmand med stigende omsætning og god økonomi. Et frivilligt vedligeholdelseshold af lokale ildsjæle sørger for, at lokaliteterne er tidssvarende og i orden. Tidligere var der tomme huse – nu er der mangel! Børnefamilier vil gerne bo i Fabjerg, og det vil vi seniorer i hvert fald også.
Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Nærhed og fællesskab og overskuelighed i hverdagen omkring børnehave, skole, foreningsaktiviteter med videre.
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Vi har sådan set det hele her, for der er kun fem minutters kørsel til vores skov, Klosterheden, der er en stor gevinst for os – og fem minutters kørsel til Lemvig – en dejlig by med rigtig mange tilbud og muligheder.
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Foreningslivet blomstrer. Sogneforeningen er en meget samlende forening for alle. Ved en årlig fællesspisning er der en særlig invitation til nye tilflyttere, der deltager gratis og bliver budt velkommen i fællesskabet. Desuden en aktiv sportsklub, spejdergruppe med mere.
Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Det er der god mulighed for selv at være med til at søge i vores lokalhistoriske arkiv – og i Jens Bjergs bog med fortællinger om Fabjerg Sogn.
Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Fabjerg er et meget rummeligt og tolerant lokalsamfund, hvor der er frihed og god plads til at være forskellige. Det er da klart, at det sætter sit præg, at vi er så mange aktive, når der skal laves noget lokalt, men vi ser ikke skævt til dem, der gerne vil være lidt mere for sig selv – jeg håber, de føler sig velkommen i Fabjerg alligevel.
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Sognets aktiviteter spreder sig over alle aldersgrupper, men det er klart at oprettelsen af vores egen skole og børnehave har fokus på børnefamilierne – men så er vi seniorer jo med i arbejdsgrupperne, og så får vi også glæde af det. Endelig er der stadig kun fem minutters kørsel til Lemvig, hvor vi har det hele.
Er der nogle særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Landbruget har altid fyldt meget i Fabjerg, men nu er det samlet på nogle få bedrifter. Så har vi håndværkerne, som også arbejder meget uden for sognet - to smedefirmaer og Højgaards Maskinfabrik – som har en drømmebutik for gør-det-selv-folk og gode råd til begyndere. Murerfirmaet SVJ A/S er det andet eksempel på en lokal virksomhed, der er vokset.
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Det er Lemvig bys skønhed – de gæster, vi tager med dertil, er benovede, og det er vi også stadigvæk selv... den by er en perle. Og så er der det gode ved kommunen, at der er gode muligheder for selv at gøre noget i et lokalsamfund, når vi selv vil – som med skolen og børnehaven her i Fabjerg. Men vi er også meget glade for den kommunale institution, Kærhuset. Der er nogen gode arbejdspladser, og beboerne skaber omsætning hos købmanden – og hjælper vi andre til at arbejde med vores åbenhed og tolerance.

 


Sidst opdateret: 30-08-2010