Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Jytte og hendes mand Hans flyttede til Gudum i 1988, og siden 1999 har de drevet tømmervirksomhed fra deres gamle firlængede gård, hvorfra de har en fantastisk udsigt mod Limfjorden. Jytte er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men i dag står hun for det administrative i parrets virksomhed, der i øjeblikket har tyve ansatte. Derudover er Jytte aktiv i forskellige foreninger i området ofte sammen med parrets fire børn.

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i dit område?
Naturen, som er helt fantastisk, idet Gudum har det hele. Her er gravhøje, dale, slugter, skov, eng, lynghede og fjord, som simpelthen skal ses. Dernæst er det trygheden ved at bo blandt hjælpsomme mennesker, der alle bidrager til fællesskabet, og følelsen af, at Gudumboerne er ens familie.
 
Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Balancen mellem arbejdsliv og familieliv og tid til fritidsinteresser. Musik, natur og kultur er vigtige ingredienser i et godt liv og med til at forskønne og berige hverdagen. Jeg sætter især stor pris på de mange musikere vi, takket være dygtige musiklærere, har haft gennem årene i Gudum.
 
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Det er om at udnytte mulighederne, for både natur, foreningsliv og seværdigheder byder på masser af gode oplevelser. Vi tager ofte grillen og kaffekurven med til fjorden om sommeren, og Gudums omkring tyve foreninger dækker alt fra musikband for unge over idrætsforening til spejdere. Desuden er vores seværdigheder mangeartede, herunder Aa-Mølle, Serups Smedje og Råbjerg Høj.
 
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Idrætsforeningen, det nye Gudum Sognehus og Livsstilshøjskolen, hvor der kontinuerligt lægges timevis af frivilligt arbejde i de forskellige projekter. Derudover spiller KFUM & K, spejderne og kirken også en stor rolle i lokalsamfundet.
 
Hvilket træk af lokalområdets historie vil fremhæve over for en tilflytter?
De historiske steder i området såsom Aa-Mølle, Kloster Mølle og Gudum Kloster, der alle har haft stor indflydelse på udviklingen i området gennem tiderne. Det er også interessant at vide, at Gudum var det første sted i Danmark, hvor stavnsbåndet blev ophævet. Desuden arrangerer Sognearkivet fortælleaftner om de gamle gårde med mere.

Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Man kan altid få lov til at være sig selv, men jeg synes, man snyder sig selv for utroligt mange oplevelser, hvis man bare bliver hjemme, for her er alle muligheder for et indholdsrigt liv. Se aktuelle arrangementer og læs mere om livet i Gudum på www.gudumsogn.dk.
 
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Alle kan bo her, men selvfølgelig afhænger det af de briller, man har på. Er man kun til storbyen, skal man ikke flytte til Gudum. Men for dem, der kan lide trygheden og se mulighederne på landet, er her godt at være. Desuden er huspriserne lave, så selv unge tilflyttere har råd til både hus og bil. Dertil kommer de mange foreninger, der har arrangementer for både unge og gamle og alle midt i mellem.
 
Er der nogle særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Tidligere var erhvervene primært små landbrug, fiskeri og håndværkere. Gennem årene er jorderne lagt sammen, men nu kommer der nyt liv i de gamle huse med alt fra IT og elektrikere, over smykkedesign og patentvirksomheder til unge, der vinder Danmarksmesterskaber på deres hjemmebyggede scootere.
 
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Det er godt at høre til Lemvig, idet byggestilen, stemningen og ånden i byen er så uspoleret og autentisk. Endvidere er naturen enormt varieret med dets fantastiske istidsskabte morænelandskab. Kommunen har desuden flotte statistikker i forhold til mængden af unge under uddannelse, lav partikelforurening og godt grundvand.
 
Gudum opleves bedst ved at komme her til, men du kan få et godt indtryk, ved at gå ind på www.gudumsogn.dk

 


Sidst opdateret: 10-12-2012