Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Klinkby . Houe . Hygum . Tørring

– tre kirkesogne: Houe, Hygum og Tørring og
to byer: Klinkby og Tørringhuse på landet...

Tørring Kirke og Hygum Bakke knejser i bogstaveligste forstand over Bakkers & Bølgers land..., som det poetisk er beskrivet af digteren Thøger Larsen, der have sin opvækst ved Underbjerg i områdets nordøstligste hjørne ude ved Gjeller Odde.

Ad Lemvigegnens bedste cykelsti gennem tre sogne
Vælges cyklen til turen syv-otte kilometer ad egnens bedste cykelstier tværs gennem de tre sogne til Hygum Bakkes top, erfares landskabet rent fysisk - herfra - 58 meter over havet - har man en af Vestjyllands flotteste udsigter. Der er ikke tvivl om, at man ser ud over området med de største højdeforskelle i Lemvigenens landskab – med lave arealer i Vestersø, den indtørrede fjordbund i niveau med vandfladen i Limfjorden - op til Tørring Kirke, der i modsætning til kirkerne i Hygum og Houe er markant placeret på den omkring 40 meter høje bakke. I landskabet anes også det beskedne å-løb fra Houe, forbi Klinkby og langs markerne i Vestersø til udløbet i Limfjorden ved Ryletorv i Hygum - og udsigten over Gjeller Odde og Gjeller Sø, den husker man.
Den livlige trafik ad Lemvigvej og Thyborønvej fornemmes som områdets hovedpulsåre, der sammen med jernbanen er de trafikale forbindelser til kommunens store havn i Thyborøn, til Cheminova på Rønland, til de lokale virksomheder, til ferie-områderne ved havet og fjorden.
Her bemærkes også de rød-gule-hvide kølevogne fra vognmandsfirmaet i Klinkby, der fragter frisk-landede fisk på vej fra de vestjyske havne til kunderne sydpå – en transport, der er foregået i generationer - længe før det som en selvfølgelighed blot kaldes fiske-logistik.

Stations- og landevejsbyer med indtagende opland
I stationsbyen Klinkby og landevejsbyen Tørringhuse er områdets små, hyggelige og overskuelige parcelhusområder, der sammen med gode boliger i det åbne land huser sognenes 1200 indbyggere.
Byboerne på landet kan nu nøjes med at passe deres haver og ellers nyde de dyrkede og udyrkede arealer udenfor, for driften af jorden er næsten alle steder overtaget af de efterhånden få, men store produktionslandbrug.
Livet i de to småbyer har også præg af de håndværks- og servicevirksomheder, der ligger langs hovedgaderne med el-forretning og hvidevarer, autoforhandler og mekanikerværksted, tankstation med nærbutik. Den største handelsplads er dog Nordvestjyllands største kræmmermarked i udkanten af Tørringhuse mod vest.

Industri og iværksætteri
Den største lokale virksomhed er Klinkby Maskinfabrik, der i hen ved halvtreds år har uddannet og beskæftiget et betydeligt antal knægte og efterhånden vel også piger fra området, så de i dag kan producere hydraulisk specialudstyr til såvel vindmøller som offshore aktiviteter. En virksomhed, der ikke gør noget stort ud af sig på trods af, at det er Lemvigegnens største maskinfabrik med over hundrede medarbejdere og produktion i et datterselskab i Rumænien.
Her opleves et eksempel på det iværksætteri, der på mange måder kendetegner egnen, med en veletableret fabrik som danner udløbere i nye iværksættervirksomheder og medarbejdere, der får inspiration til at starte for sig selv.

Skole, børnehave og Klinkby Hallen som samlingspunkt
Over for Houe Kirke har Klinkby Skole i fire årtier været oplandets samlingssted. Børn og børnefamilier fra seks kirkesogne strømmer på hverdagene stadig til stedet, der nu også har områdets børnehave. I og ved Klinkby Hallen ved siden af skolen trives egnens stærke foreningstraditioner - ikke mindst inden for idrætten - med børn, unge, voksne og seniorer, der værdsætter fælles aktiviteter i fritiden.

Enestående Fællesskaber
Vindmøller og Varmeværk har i de senere år samlet lokale folk til fælles indsats, og de ser fortsat noget at kæmpe for på vejen mod sikker, bæredygtig og billig energi - måske er leverancer af gas på vej fra Lemvig Biogas a.m.b.a., der i et par årtier har været Lemvigegnens frontløber på dette felt.

Noget særligt i Hygum
Hygum Sogn med et par hundrede indbyggere virker umiddelbart som et harmonisk lokalområde med spredt bebyggelse, enkelte meget store produktionslandbrug og ellers en atmosfære af stor åbenhed over for folks forskellighed.
Dog er sognets ikke helt almindelige fællesskaber gennem mange år kommet til udtryk gennem et ”hus-orkester” – Hygum Bondeorkester, der er kendt på hele egnen. En anden ”særhed” er Stærens Venner, der har rejst stæremaster med højhusboliger til mange stærefamilier flere steder i sognet. Og så spiller den lokalhistoriske selvbevidsthed en betydelig rolle, viser sognets hjemmeside.
Særpræget er også Hygum Kunstmuseum, der i det gamle missionshus præsenterer avantgarde-kunst helt ude midt i ingenting – det skal opleves, for her slår ord ikke længere til.

 


Sidst opdateret: 08-09-2011