Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Kristian Jeppesen er udlært tømrer og nu ansat som lærer på Nørre Nissum Efterskole. Han er født på Mors, men opvokset i Rom Skole syd for Lemvig og i Fårevejle i Nordvest-sjælland.
Kristian har boet og arbejdet i Nørre Nissum og omegn siden 1972. Interesser og fritidsaktiviteter handler gerne om litteratur, musik og gamle engelske motorcykler. Tidligere har Kristian også været aktiv som formand for Sogneforeningen. Kristian er gift med Thea, og der er tre voksne børn.
 

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Nørre Nissum?
Ud over natur, billige boliger og udsigt: Mulighed for at møde alle typer/personer med hensyn til at dele interessefællesskab.
Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?

At man føler sig som en del af et fællesskab, hvor man kan høre til.
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Mange forskelligartede fritidsmuligheder for både børn og unge og seniorer. Sports- og hobbyaktiviteter, kulturarrangementer, foredrag, litteraturkredse, Sct. Hans bål ved stranden og meget andet.
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Se Sogneforeningens hjemmeside, hvor alle foreninger/institutioner har adgang til at lægge links/omtale af aktiviteter ind.
www.noerrenissum.dk
Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Det har været sognets held/problem, at Pastor ADL Hansen valgte netop Nørre Nissum som den landsby, hvor han i 1887 placerede Indre Missions første højskole. Det har tidligere været med til at sætte sociale og kulturelle skel mellem tilflyttere - ansat på de mange, skoler der efterhånden dukkede op - og nogle af de få "indfødte", der slægt efter slægt var vidne til en helt anden udvikling end det, der prægede nabosognene. På plussiden skal nævnes, at netop forskelligheden - og mange initiativrige og lokalt engagerede mennesker - har præget forenings- og kulturlivet i en særdeles positiv retning. Der er højt til loftet - og plads til forskellighed. Endvidere har de mange tilflyttere (det er vi næsten allesammen her i sognet!) været med til at holde gang i håndværk og handel.
Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Kom som du er - vi har ikke så meget Jantelov i Nørre Nissum.
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Se ovenfor...
Er der nogle særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Indflettet i foranstående...
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
....ja, det vil jeg helst overlade til andre at svare på - Her kommer den korte version:
Da ikke alle yderkommuner kan overleve på at forsøge på at lokke børnefamilier til lokaliteterne - og derved redde småskolerne mv, kan vi gå mod strømmen: Tiltrække +50 og +60 årige mennesker med overskud, købekraft og visioner til at bosætte sig - med hjemme-arbejdspladser, drømmen om lidt hobbybrug - gang i kulturlivet .......til følge.
Vi er så mange tolerante mennesker med overskud til ”at tage os af”, så det er næsten pinligt at bruge energi på lokalt navlepilleri og forskønnelse af den synlige forhave!
Der er så meget "dem og os" i samfundet!
Vi kan blive danmarksmestre i integration. Lukke op i lokalsamfundet for mangfoldigheden og muligheden for spændende menneske/kulturmøde. Overskudsmennesker kan bruge krudtet på mentorordninger på mange niveauer: Lektiehjælp, snakke om stort og småt, hjælpe med at forstå systemet og vejlede i forhold til diverse myndigheder, finde jobs/lærepladser til flere, gensidig øjenåbning, fylde og forbedre tomme huse, integrationslinie på Seminariet
- vi kan gøre en forskel - sige ja til hinanden!

 


Sidst opdateret: 16-03-2011