Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Liselotte Trillingsgaard Jensen bliver kaldt Lotte. Hun er produktionsmedarbejder og er født og opvokset i Thyborøn. Fritidsinteresser er der mange af, blandt andet alt, hvad der hedder håndarbejde. Desuden gåture, gode bøger og tid sammen med familien. Fritiden bruges ikke så meget til sport, men gerne til bestyrelsesarbejde i lokale foreninger.
Lotte er gift, og hendes mand arbejder på en maskinstation. De har to piger og tre drenge og to børnebørn.

Fire af Lottes børn bor i lokalområdet og inden for Lemvig Kommune. 

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Tangsø-området?
Der er en meget flot natur, med skov, enge og åer. Gode til vandreture. Der er både skole, børnehave, SFO, dagplejere og købmand, og en del andre firmaer/mange erhvervsdrivende.
Rigtig gode muligheder for at dyrke næsten alle former for sport, da vi har en flot hal med stor motionscenter, svømmehal, rulleskøjtehal, og desuden er der fysioterapeuter tilknyttet til motionscenter.
Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
At det er et lille samfund, men det har mange tilbud til folk i alle aldre. Hvis man vil lære folk hurtigt at kende, så skal man bare benytte de tilbud og ellers blande sig/ hjælpe til i de forskellige foreninger, når der er nogle arrangementer.
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Ønsker om naturoplevelser, udøvelse af diverse sportsaktiviteter, og ikke langt til de daglige indkøb.
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Man bestemmer selv om man vil være med i det fællesskab, der nu er. Hvis man vil være sig selv og ikke deltager eller hjælper, så kan man roligt sige fra, eller lade være med at møde op.
Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Jeg har ikke lige et bestemt bud.
Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Man behøver ikke være med i alt, hvad der foregår. Man kan melde til og fra, som man nu har lyst til. Være med i en forening uden at skulle være med i alle.
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Der er mange tilbud af alle slags i området. Der er tilbud fra hallen både til de yngste og de ældste. Skønne grønne områder til leg og afslapning. Pasningstilbud til børn i alle aldre.
Er der nogle særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Jeg har ikke lige et bestemt bud.
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Mange gode tilbud på forskellige områder.

 


Sidst opdateret: 21-10-2010