Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Mette Lund Andersen er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet. Hun arbejder som Museumsleder på Lemvig Museum. Mette er født i Odense og opvokset i Blans ved Sønderborg. Hun interesserer for Kultur og litteratur. Musik og idræt har også en plads på hendes liste over fritidsaktiviteter.

Hun går gerne til koncerter og besøger udstillinger, men der skal også være tid til at dyrke forskellig slags motion. For Mette er det også vigtigt at være med som frivillig i Bio-Huset, der er Lemvigs biograf. I 2007 tog Mette initiativ til dannelsen af et tilflytternetværk i Lemvig Kommune. Du kan læse mere om Tilflytternetværket her. 

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Lemvig?
En smuk og meget varieret natur med både hav, fjord og skov, det grønne bakkeland og de store vidder.

Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Mange alternative tilbud inden for idræt og kultur

Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Naturinteresser, spændende personlige venskaber og bekendtskaber på tværs af alder og uddannelsesniveau. Og så fred og ro og masser af plads.

Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Foreningslivet. For mit eget vedkommende særligt Tilflytternetværket, som er startet for at få tilflyttere til at falde godt til i kommunen og hurtigt komme til at kende nogen her. Og så Lemvig Roklub, hvor der er et rigtig godt socialt fællesskab på tværs af generationerne. Det frivillige arbejde blomstrer her i kommunen, og det er med til at holde en hel række gode institutioner og projekter i gang. Jeg synes, det er ret skønt, at så mange af dem der bor her har en vilje til stedet.

Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Geologien der har formet landskabet, hvilket har haft stor betydning for kulturhistorien i området: det selvforsynende hedelandbrug i syd, det markedsorienterede kvægbrug i nord og vest og fiskeriet på Harboøre. Og oplandets store betydning i forhold til købstaden Lemvig, som primært er og altid har været en handelsby, der betjener et stort opland.

Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Man må være indstillet på at være en del af lokalsamfundet, man kan ikke gemme sig i mængden på samme måde som i større byer. Jeg synes for det meste, at det er en charme at man kender hinanden, og ved hvad der rører sig lokalt. I Lemvig by er der dog stadig mange, som ikke kender hinanden, så her er det muligt at bevare en vis grad af anonymitet.

Er der nogle særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område? Mange virksomheder på Lemvigegnen er vokset ud af en god ide eller en opfindelse, som blev sat i produktion hjemme i garagen, og som siden har vokset sig levedygtig og stærk. Det betyder at erhvervsstrukturen er meget decentral og virksomhederne højt specialiserede.

Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Her er en særlig vilje til at få ting til at ske, også selvom der ikke er nogen offentlige penge at gøre det for. Det er ret nemt at præge stedet og få sat noget i gang, hvis man har en god ide og er villig til at arbejde for den.

 


Sidst opdateret: 30-08-2010