Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Olav Buch er uddannet lærer og har blandt andet arbejdet på Bøvling Skole. Han er opvokset nord for Varde, men har boet i Bøvlingbjerg i godt 45 år. Ud over sin interessere for fugle og fisk dyrker Olav også det musikalske i sangkoret i Bøvling, som han har været leder af gennem de sidste 35 år. Olav er gift med Karen Margrethe, og sammen har de tre voksne børn.

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Bøvling-området?
Bøvling har et fungerende bysamfund med dagligvarebutik, læger, tandlæge, apotek og fysioterapeut. Desuden har vi en friskole, SFO, privat børnehave og vuggestue samt plejehjem og to kirker. Derudover har vi et rigt foreningsliv med nærmest alt fra diverse idrætsgrene til kultur. Og for at det ikke skal være løgn, har vi også billige huse og billig varme.

Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Det er sikkerhed og tryghed for både børn og voksne forstået på den måde, at i et landsbysamfund som Bøvling, kender vi alle hinanden. Mine egne børn har altid sagt, at det var et paradis at vokse op i, fordi der var frihed og luft på alle måder.

Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Det er især alle former for friluftsinteresser, idet fjorden, havet og Klosterheden er lige i nabolaget. Et eksempel er Bøvling Havn, hvor der er plads til fritidsfiskernes små joller.

Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Hallen og sportspladsen er omdrejningspunkter for alt, hvad der foregår i byen, idet der er aktiviteter for alle årgange helt fra små børn til seniorer. Derefter er der friskolen og de to kirker, som arrangerer foredragsaftner og koncerter.

Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Helt klart den store indflydelse, Den Grundtvigske Valgmenighed og Indre Mission har haft på byens udvikling. Gennem tiderne har de to trosretninger delt byen, hvormed der været to af alt, to skoler, to købmænd, to kirker, to bagere og så videre. Dette har dog fået en ende på grund af det støt faldende befolkningstal.

Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Folk spørger tit hinanden hen over hækken, om de skal med, men det er aldrig mere forpligtende end det. Det er dog de fleste, der bakker op, nok fordi man kender hinanden og vil byen det bedste. Og det er bare at sige til, der er foreninger nok, der gerne vil have ens hjælp.

Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Forholdene i området dækker alle aldersgrupper, idet vi har alt fra en udmærket offentlig transport over et mangfoldigt foreningsliv til skole og pasningsmuligheder. Vi har godt nok kun få lejligheder, men til gengæld er husene billige, så man kan godt bo godt for fornuftige penge. For seniorerne, der er den største gruppe, sker der altid noget såsom billard, gymnastik og sang.

Er der nogen særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Det mest interessante er, at vi har det eneste bysamfund i kommunen syd for Lemvig, der fungerer med alt, herunder sundhedssektor, undervisning, indkøbsmuligheder og over hundred arbejdspladser i den private sektor.

Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
For Bøvlings vedkommende er det, at vi har alt lige om hjørnet både strand, skov og en større by. Men ser man på hele Lemvig Kommune er det naturen, som er helt fantastisk, idet nærmest alle former for natur er repræsenteret.
 

 


Sidst opdateret: 10-12-2012