www.lemvig.dk
30. Nov 2020
Lemvig kommune

Peder Flansmose er gift med Karin, og de flyttede fra Holstebro til Bonnet i 2006. Peder arbejder på Bonnet Maskinfabrik som lagermand. Han er oprindelig uddannet gartner og har også arbejdet som naturvejleder ved Kystcenteret i Thyborøn. I sin fritid ringmærker han fugle, samler på sten og fossiler, ligesom han bruger megen tid i haven. Derudover har Peder involveret sig i et utal af forskellige foreninger i lokalområdet.

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Bonnet-området?
Først og fremmest er det sammenholdet, som vi mærkede med det samme, vi flyttede herud. Der blev taget så godt imod os, og folk hjalp os uden at forvente at få noget igen. Dernæst er det den dejlige natur med moser og anlagte naturstier imellem dem, så man rigtig kan nyde naturen. Desuden skal friskolen, vuggestuen og børnehaven også nævnes.

Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Det er, at jeg kan bevæge mig frit rundt i et trygt område, hvor jeg ved, jeg har en god omgangskreds, som tager hånd om mig, hvis der skulle ske noget. For eksempel boede vi atten år i Holstebro, men efter seks måneder i Bonnet kendte vi flere mennesker her end gennem hele tiden i Holstebro.

Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
Vi har et foreningsliv, der siger spar to til det hele med spejder, husmorforening, idrætsforening, borgerforening, støttekreds for skolen, arkiv og meget mere. Derudover afholdes der blandt andet banko og loppemarkeder i Mejeriet, mens gymnastiksalen bruges til alt fra idræt over byfester til dilletant.

Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Det er det store, brede fælleskab, idet alle hjælper hinanden også på tværs af foreningerne. Godt nok er mange af foreningerne drevet af de samme få ildsjæle, men alle bakker op om de arrangementer, der arrangeres.

Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Det faktum, at Bonnet er en sammensat by, idet byen tilhører fem forskellige sogne og derved også fem kirker. Endvidere er byen bygget op omkring jernbanen, og byen er i den forstand en ung by, idet den kun er fra omkring 1880. En anden virksomhed med stor indflydelse på byens udvikling er foderstofcentralen, der har haft gode vilkår, idet området er præget af fed lerjord med gode muligheder for korndyrkning og store afgræsningsområder i kraft af moserne og dertilhørende engarealer.

Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Det er meget nemt, for man kan gøre lige, som man vil. Der er ingen sure miner, hvis man siger nej til at deltage i de forskellige arrangementer, men vil man gerne gøre en indsats, er man mere end velkommen i foreningerne. Og man kan sagtens bevæge sig ud i sin have uden at blive overfaldet af naboen.

Hvordan passer forholdene i dit område til unge? enlige? børnefamilier? modne voksne? seniorer?
Det er nok sværest for seniorer uden bil, idet kun toget går igennem Bonnet. Det vil sige, hvis de skal til lægen eller lignende, skal de have nogen til at køre dem. Men det gør man også gladelig her, så det er egentlig ikke så slemt alligevel, det er nok mere følelsen af at skulle ulejlige andre, der kan trykke.

Er der nogen særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Det mest interessante ved erhvervslivet her i området er tendensen til familieejede virksomheder, der er gået i arv fra generation til generation, hvilket også giver et stærkt bånd til lokalbefolkningen.

Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Det er naturen og det at mærke vejrliget. Derudover er det de mange tilbud i kommunen, for der er noget for enhver smag, hvilket skyldes, at der rundt omkring er nogle ildsjæle, som trækker i trådene og får tingene til at ske. Sidst men ikke mindst kan kommunen trække turister til, uden her bliver overendt, hvilket er dejligt.
 

 


Sidst opdateret: 10-12-2012

Lemvig Kommune   |   Rådhusgade 2   |   7620 Lemvig
Telefon 96 63 12 00   |   Fax 96 63 12 13   |   lemvig@lemvig.dk   |   Privatlivspolitik