www.lemvig.dk
18. Sep 2020
Lemvig kommune

Per Henriksen er sammen med Anne Marie gårdejere på Sdr. Dalgård, hvor hun har haft sin opvækst.
Han er født i 1957 og opvokset i Faxeladeplads på Østsjælland, men flyttet til Sdr. Dalgård i 1990. Landmandslivet har været hans hovederhverv, og han har været aktivt med i flere fællesskaber omkring erhvervet. De senere år har dagligdagen i stigende grad budt på opgaver som instruktør på friluftsaktiviteter, efter at han supplerede landbrugsuddannelsen med en friluftsvejlederuddannelse. Nu er landbruget efterhånden blevet bierhverv og friluftsaktiviteter med blandt andet Vestjysk Kajak og instruktøropgaver på Vestjysk Friluftscenter en hovedbeskæftigelse.

Hvad vil du fremhæve som det mest attraktive ved at bosætte sig netop i Vandborg-området?
Når man på vej her ud ad landevejen kommer op over bakken og oplever himlen og lyset over landskabet – så ved man, hvorfor folk gerne vil bo her.

Hvilke forhold har efter din mening størst betydning for et godt familie- og fritidsliv?
Når man lever i et samfund i så voldsom forandring, kan vi se værdien af, at nye fællesfunktioner i vores sogn opstår, fordi den nye generation netop vil det fællesskab. ”Lyst-samvær” har afløst det ”funktionssamvær” der i tidligere generationer var omkring skole, mejeri og brugsforening. Det har resulteret i, at det lukningstruede forsamlingshus blev til Fælleshuset. Unge familier værdsætter det gode liv herude – og de er indstillet på at køre deres børn til aktiviteter, der nødvendigvis må foregå i større enheder.
Hvilke behov og interesser er der især mulighed for at få tilgodeset?
I et så lille og tæt lokalt samfund kan alle, der virkelig vil, præge fællesskabet, og der er rig lejlighed til at bruge sine talenter for at styrke de lokale aktiviteter.
Hvilke fællesskaber vil du især fremhæve?
Fællesaktiviteter i det nye Fælleshus betyder meget, og der kommer nye initiativer. Der er opsat en storskærm, så vi sammen kan opleve landskampe og andre større begivenheder på TV. Fælleshuset er også ramme om eksempelvis en økologisk indkøbsforening, et ølbryggerlaug og Vandborg-Ferring Koret ikke at forglemme. Der er tradition for en årlig revy i Fælleshuset, og det er også her, man mødes til de større kulturelle arrangementer, som menighedsrådet og sognets foreninger i fællesskab tilrettelægger. Udendørs har vi sammen skabt Vandborg Fælled med plads til fodbold, Fælled-Rock, en hestefold og shelter til glæde for friluftsfolk.
Hvilket træk af lokalområdets historie vil du fremhæve over for en tilflytter?
Foreningskulturen er markant her, og det er en kulturel arv fra generationerne forud for os. Men her har man virkelig bevaret sin ”foreningskultur” på rygraden, så den til enhver tid lige kan tages frem og bruges konstruktivt, når vi vil noget nyt.
Hvordan er mulighederne for at være en del af lokalsamfundet - hvis man også gerne vil have lov til at være sig selv?
Vi gør, hvad vi kan for at sige velkommen til nye beboere i sognet, men ellers synes jeg, at folk selv får lov til at bestemme, hvor meget fællesskab, de vil deltage i.
Hvordan passer forholdene i dit område til unge?, enlige?, børnefamilier?, modne voksne? og seniorer?
Børnefamilierne får frihed, plads og rum utroligt billigt – og så en masse køren med børn til alt muligt. De unge har godt nok glæde af gratis buskørsel, men man kan ikke komme hjem om aftenen. De modne voksne og seniorer engagerer sig enormt meget i fællesskaberne, men de er afhængige af selv at kunne transportere sig.
For mig selv og min kajak-interesse er det et fantastisk sted at bo med så forskelligt vand at sejle i - til havs, i fjorden eller søen alt efter vejrforholdene. Naturen giver uendelige muligheder herude.
Er der nogen særligt interessante træk ved erhvervslivet og erhvervshistorien i dit område?
Erhvervslivet herude er jo alt overvejende landbrugserhvervet og vores historie er knyttet til landbohistorien. I de senere år er det gamle mejeri så blevet et aktivt sted med kræmmermarked, og i brugsen er ”Ravnshus” godt i gang som café og egnens Bed & Breakfast.
Hvad finder du mest tiltrækkende ved at bo i Lemvig Kommune?
Naturen er en storslået ting – når man sætter sin kajak i Vesterhavet ved solnedgang eller sejler fra Lemvig til Remmerstrand, så er man næsten som i et helt andet univers. Ellers vil jeg fremhæve overskuelighed og gennemsigtighed. Vi ved, hvem der kan og skal – vi får ting gjort. Vi kan finde rundt i det både lokalt og i kommunen. Folk tager ansvarligheden på sig som en naturlig ting – ”hvis jeg ikke gør det, hvem skal så?”

 


Sidst opdateret: 30-08-2010

Lemvig Kommune   |   Rådhusgade 2   |   7620 Lemvig
Telefon 96 63 12 00   |   Fax 96 63 12 13   |   lemvig@lemvig.dk   |   Privatlivspolitik