Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Ramme . Lomborg . Rom

– tre kirkesogne på stribe langs landevejen

Borgerne i Ramme og Lomborg-Rom har taget et skæbnefællesskab på sig. Da der var for få børn til skoler i begge byer, gik de i lokal dialog for i enighed at finde den rigtige løsning. Det endte med en skole i Ramme og en børnehave i Lomborg. Samtalerne førte også til samarbejde på andre felter med sammenlægning af idrætsforeninger, og siden har de tre kirker også fået samme præst.

Den fine landevej mellem byerne - gennem det flade landskab med masser af synlige gravhøje - er velegnet til biltrafik. På ganske få minutter kører man fra Lomborg til skolen, dagligvarebutikken eller ældrecentret Alparken i Ramme – og den modsatte vej til Børnehaven i Lomborg, et arrangement i forsamlingshuset eller på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. Men for cyklister er vejen ikke så spændende, men der har været arbejdet ihærdigt på at lave en cykelsti langs landevejen, så det nu er blevet en sikker fornøjelse at cykle mellem Ramme og Lomborg og omvendt.

Det arbejde kan ses som symbol på, hvordan man i fællesskab går i lag med de opgaver der melder sig i lokalsamfundet. Borgere fra byernes velpassede boligkvarterer mødes med dem fra oplandet i ønsket om sammen at bearbejde opfattelsen begrebet lokalsamfund, så det kan rumme alle tre sogne. I det flade landskab med veldrevne marker ses mod sydøst og syd græsbevoksede smeltevandsslugter ud mod Klosterheden Plantage, hvor Skov & Naturstyrelsen Vestjylland har sin administration på kontoret ved skovridergården.

Station og veludvilet nærbutik
Ramme er stationsbyen, hvor der er togforbindelse mod både nord og syd en halv snes gange om dagen. Det er også i Ramme, at man har beholdt en livskraftig dagligvarebutik ved årtiers tilpasning med lange åbningstider og udstrakt service over for lokalområdet – blandt andet med en såkaldt landtur en gang om ugen, hvor kunderne kan få bragt større leverancer helt hjem. Det er en serviceydelse, som ikke mindst de ældre borgere værdsætter.

I Ramme drives et andelsejet fjernvarmeværk, hvis historie starter længe før, der var tale om energikrise og bilfrie søndage, vedvarende energikilder og CO2 neutrale brændsler. Nu er området også hjemsted for højtydende vindmøller, der bidrager væsentligt til energiforsyningen. Og noget tyder på, der også for flere hundrede år siden var pionerånd og udviklingstrang i området. En mindesten i Lomborg fortæller om Longomontanus (1562-1647), der egentlig hed Christen Sørensen Langberg og stammede fra en bondefamilie på egnen. Han var matematiker og astronom og i sine unge år assistent for Tycho Brahe.

Eksperimenterende pionerånd
Pionerånd har der også været i landbruget i de to sogne, hvor der på nogle bedrifter i flere generationer er blevet eksperimenteret med anderledes produktioner. I nutiden er produktionen samlet på færre gårde, men stadig meget varieret, idet der både er plads til store moderne svineproduktioner og kvæggårde drevet af landmænd med pionerånd, der ved vedholdenhed har styrket udviklingen af økologisk kvægbrug – fra før det blrev rigtigt moderne.
 

 


Sidst opdateret: 03-08-2012