Gå til navigation | Gå til Sideindhold

Tangsø

– et udtryk for fælles indsats i de tre sogne Flynder, Møborg og Nees

Flynder, Tangsø, Bækmarksbro - umiddelbart er det svært at hitte rundt i navnene på bebyggelser og lokaliteter. På byskiltet står der Bækmarksbro, og det viser der sig en vis logik i – den gamle hovedgård Bækmark ligger lige nord for byen og trafikken fra syd passerer over broen over Flynder Å – mellem landevejsbroen over åen og hovedgården ligger altså byen Bækmarksbro.
Men ved indkørsel fra nord passeres en kilometer før byen et vejskilt til sognekirken Flynder Kirke, og ved bygrænsen møder man som noget af det allerførste Tangsø Centret – et stort kompleks med Spar-købmand og områdets brandstation, hytteby, tennisbaner, fodboldbaner, idrætshal, multihal, svømmehal, kultursal, fitness og wellness, cafeteria og café.

Søen og omegnen
Men man skal have fat i et kort – eller en lokal borger – for at finde frem til, hvor navnet Tangsø kommer fra. Forklaringen er, at Flynder Å passerer gennem søen Tangsø tre-fire kilometer vest for Bækmarksbro - på sin vej mod udløbet i Bøvling Fjord.

Lokalbefolkningen har derfra taget det navn, som man opfatter som et samlende områdenavn for Flynder og Møborg og Nees Sogne, der afgrænser Lemvig Kommune mod sydøst.

Bækmarksbro med tog mod nord og syd
Bækmarksbro er stationsbyen med togforbindelse til Lemvig-Thyborøn og Vemb-Holstebro 11-12 gange om dagen. I stationsbyen findes også småindustri, håndværk og servicevirksomheder samt jagt & fiskeri-, motorcykel- og bilforretninger og midt i byen en tankstation med kiosk.

Naturen omkring Flynder Å
Lige uden for bygrænsen møder vi en afvekslende natur med å og ådale, større eng- og vådområder og nye skovrejsninger med skiltede vandreruter. De meget varierede boligkvarterers navne afspejler til en vis grad disse omgivelser. Paradisvej fører til Paradisbakken, Grønnegade og Åvænget. På modsatte side af hovedvejen, der gennem byen hedder Brogade, er nyere parcelhuskvarterer med navne som Skovvangen, Solvangen og Østvangen samt Søndergårdsvej med forbindelse til Engvej og Møllevej.

Møborg og Nees-Skalstrup
I stationsbyens opland findes mindre parcelhuskvarterer ved kirkerne i Møborg og Nees. Et stort antal nedlagte landbrug er nu overtaget og renoveret af byboere med lyst til landlige omgivelser.
Det kan virke som et paradoks, at tilflyttere ofte er børnefamilier, der ikke skræmmes af den megen kørsel med børn til alt muligt. Men trangen til at bo i områder tæt på Nissum Fjord og med nye, indbydende skovrejsninger uden for døren kompenserer for alt transportbøvlet.
Og så er der jo også muligheden for at være en del af de tætte fællesskaber om eksempelvis det årlige Nees-Skalstrup Kræmmermarked og revyerne i forsamlingshuset i Møborg.
At jagtinteressen også er betydelig i den del af Lemvig Kommune ses af, at Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforening med omkring 200 medlemmer har klubhus og skydebane i plantagen syd for Nees by.

Det store samlingspunkt
Tangsø Centret er samlingspunktet for den væsentligste del af egnens meget omfattende folkelige liv og foreningsaktiviteter, og centret kan ses som symbolet på den lokale vilje til i fællesskab at kæmpe for en fremtid med moderne faciliteter til rådighed.

 


Sidst opdateret: 08-09-2011